Recyklácia s ručením obmedzeným

Rok 2021 sa niesol v duchu postupujúcej pandémie. Ako spoločnosť sme si spolu prešli náročným obdobím. Dá sa povedať, že táto situácia mala a stále má negatívny dopad na nás všetkých. Obmedzenia vyplývajúce z pandemickej situácie nemali dopad len na psychickú stránku človeka, ale hlavne na jeho zárobkové možnosti a ich udržateľnosť. Mnoho ľudí zažívalo strach, že príde o prácu a to celkom opodstatnene. Podniky sa museli zatvárať, mnohé už neotvorili, ale bolo ich nakoniec menej ako by ste si mohli myslieť.

statistika

Keď si pozrieme štatistiku finančného úradu1 tak za posledných 10 rokov prišlo k zánikom spoločností paradoxne najmenej v rokoch 2020 a 2021 (do októbra – pozn. red.) a najviac v rokoch 2015-2017. Čísla z týchto rokov sú napríklad dvojnásobné oproti takému roku 2020.

Čo ale robiť ak nastane táto nemilá skutočnosť a vy musíte čeliť zániku?

dva smery

Máte dve možnosti:

  1. Zánik a zrušenie spoločnosti
  2. Predanie spoločnosti

V prvom prípade je celý postup komplexný a spojený so značnou administratívou a časom.

V druhom prípade sa môžete rozhodnúť predať firmu inému podnikateľovi alebo firme, ktorá preberie všetky záväzky. Jednou z firiem, ktorá sa zaoberá nákupom a predajom sro je https://41business.com/predaj-ready-made. V ich portfóliu sa nachádzajú služby virtuálneho sídla, či „ready-made“ firmy určené k predaju.

Ak by ste sa rozhodli ísť cestou predaja, celý proces môže trvať dokonca 5 dní a stojí vás približne 300€.

Predaj nie je určený iba firmám v konkurzných konaniach, práve naopak, je určený pre tie subjekty, ktoré nie sú napríklad dlhodobo využívané a vy už neviete čo s nimi. Predstava zrušenia a zániku je natoľko odradzujúca, že predaj môže byť nakoniec tá najschodnejšia cesta.

Posted in Nezařazené