Aj služby môžete reklamovať

Ak si kúpime poškodené topánky, oblečenie, alebo nábytok, je úplne prirodzené, že tento tovar vrátime, teda reklamujeme. Na Slovensku sme však ešte veľmi málo zvyknutí na to, že reklamovať môžeme aj služby. Ak teda nie ste spokojní s tým, ako vám stavebná firma položila novú dlažbu, alebo manikérka upravila vaše nechty, nebojte sa ozvať.

servis

Podľa slovenských zákonov, majú poskytovatelia služieb takmer rovnaké povinnosti ako predajcovia tovaru. Právne sú teda služby vnímané rovnako ako tovar, pretože si ich v podstate kúpite ako hotový produkt. Ak sa rozhodnete pre reklamáciu, urobte tak čo najskôr. ideálne ihneď na mieste. V tomto prípade je potrebné vzniesť svoju sťažnosť slovne. To však samozrejme nestačí. následne musíte svoju reklamáciu podať aj písomne, a to priamo poskytovateľovi služieb. Vo svojej reklamácii musíte uviesť všetky potrebné údaje.

  1. Vaše meno, adresu a kontaktné informácie.
  2. Konkrétny dátum, poprípade aj čas, kedy vám boli služby poskytnuté.
  3. Meno, poprípade osobné číslo zamestnanca, ktorý dané služby vykonával.
  4. Konkrétnu sťažnosť, teda to, s čím ste neboli spokojní.


Svoju reklamáciu môžete poslať poštou, alebo ju doručiť osobne. Prvá možnosť je však o niečo lepšia, pretože budete mať navyše doklad o tom, že ste reklamáciu naozaj odoslali, v tomto prípade nezabudnite na pošte svoj list posielať „do vlastných rúk“ a doklad o odoslaní si dobre odložte.

stavba

Reklamáciu nezasielajte zamestnancovi, ale priamo vedeniu firmy, či zodpovednej osobe. Poskytovateľ služieb je povinný na vašu reklamáciu reagovať. Nemôže ju jednoducho zamiesť pod koberec. Jeho stanovisko musíte obdržať najneskôr do tridsiatich dní od podania vašej reklamácie. Ak by ste sa stretli so zamietavým stanoviskom, môžete sa obrátiť na slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá bude váš prípad riešiť úradnou cestou.