Ako vychovať gentlemana

Každá mama sa snaží vychovať z dieťaťa pozorného jedinca, galantného a všetkými obdivovaného.

  • Mnoho ľudí tvrdí, že gentlemani už vyhynuli. Nemyslím si to ! Stretávam denne množstvo pozorných mužov.

kluk

Je ale pravdou, že niekedy my,samotné ženy, prílišnou emancipovanosťou túto galantnosť likvidujeme.
Žena má byť ženou- žiaducou, milujúcou a milovanou a zároveň môže byť aj výbornou pracovníčkou na riadiacej funkcii. Nemusí sa ale tváriť ako chlap a preberať na seba všetky mužské činnosti bez výnimky. Je predsa pekné, keď nám ženám muž podrží pri vstupe dvere, alebo počká v reštaurácii, pokiaľ si sadneme my.

  • My ženy chceme byť obletované mužmi. Chceme aby sa správali galantne a preto galantní muži majú u žien aj najväčší úspech.

Aj doma zo svojich synov chceme vychovať gentlemanov -. Ako na to ? Najlepšie príkladom v rodine.
Ak sa otec správa k ženám v rodine ako gentleman je veľmi pravdepodobné, že sa tak bude správať aj jeho syn. Jemnou, nenásilnou formou treba upriamiť pozornosť dieťaťa na správanie sa k dievčatám.
Učiteľky v predškolských zariadeniach by nám toho dokázali rozprávať veľa. Aj od ich citlivého prístupu a starostlivého sledovania správania jedinca k dievčatám závisí veľmi veľa. Môj sy videl pekný vzor od manžela a mal zároveň šťastie na pani učiteľku v škôlke aj v škole, ktorá veľmi starostlivo dbala, aby sa chlapci správali k dievčatám pekne.
Dnes je z neho obletovaný mladý muž aj vďaka nesmiernej galantnosti a charizme.
Gentleman bude skrátka vždy v móde. Toto nepodlieha módnym trendom. Našťastie !

gentleman

V živote aj v práci sa nám skrátka robí ľahšie a lepšie s ľuďmi ohľaduplnými a milými. Život nie je taký dlhý, aby sme ho prežívali s chrapúňmi a ignorantmi. Vyberajme si starostilo okruh priateľov. Spolupracovníkov si síce vybrať nemôžeme, ale našou ženskou eleganciou a zmyslom pre jemnocit, ich môžeme svojim správaním ovplyvniť.

Posted in Nezařazené