Prečo sú biopotraviny lepšie?

To, ako chutia a ako sa pestujú mnohé dnešné potraviny bežne predávané v obchodoch, nahráva do karát trendu, akým je stravovanie sa kvalitnejšími biopotravinami. Najprv si ale povedzme, ako sa v súčasnosti pristupuje k výrobe mnohých potravín.

V podstate je to podobné ako s ostatnými produktmi. Vieme, že dnešný trh pozná jednoduché pravidlo- vyrobiť čo najviac produktov a potravín v čo najkratšom čase, toto rýchlo vyrobené následne predať a premeniť na kapitál. Teda základom je rýchlosť a kvantita, nie kvalita. Ak by sa dnešný trh opieral o kvalitu, bolo by to síce morálne správne, ale výroba a predaj by sa spomalili. Za určité obdobia by sa teda znižovala tržba, zisky.

nákupný košík, potraviny

Výsledkom je neprirodzené pestovanie rastlín a násilný chov zvierat v neprirodzenom prostredí. Rastliny a zvieratá majú pre dnešný trh jediný význam- rýchly zisk. Umelo dopestované rastliny a zvieratá, ktoré sa rýchlo „vypasú“ v klietkach. Sú to odvetvia, v ktorých si skrátka majitelia a kompetentné osoby nemôžu a nechcú dať čas na to, aby mali zvieratá výbeh, voľný pohyb a aby sa pásli prirodzene. Podobné je to aj s rastlinami, nedáva sa čas prirodzenému rastu, vývoju a teda ani tej potrebnej kvalite. Na jednej strane je to bezcitné voči narušovaniu systému, ktorý vytvorila príroda, na druhej strane takéto výrobky nemôžu mať rovnakú a plnohodnotnú biologickú hodnotu.

Existuje ale stále viac výnimiek a bio obchod poskytuje východiskovú alternatívu, ako nakupovať kvalitnejšie potraviny tých najrôznejších druhov.

dievčatá, náku

Bio stravovanie chutí lepšie a čo je podstatnejšie- je takisto zdravšie (a napomáhate tým k pozitívnej zmene). V stručnosti sa dá povedať, že biopotraviny predstavujú návrat k pôvodnej podobe stravy, ktorá je prirodzená a má tiež prirodzenú, bohatú biologickú hodnotu. Dodáva nám viac energie, je pre naše telo prospešnejšia a pomáha zabraňovať dnešným civilizačným ochoreniam- napríklad obezite, ale aj rakovine.