Zopár typov k lepšiemu a hlavne efektívnejšiemu učeniu

Podčiarkovanie a zvýrazňovanie si kľúčových vecí
Už pri samotnom písaní je veľkou pomôckou si zvýrazňovať dôležité nadpisy, podnadpisy a pojmy. Nielenže to pomáha sa lepšie orientovať v danom texte, ale aj vedecké štúdie potvrdili, že sa text pamätá dvojnásobne lepšie. Pokiaľ si typ, ktorý si pamätá veci zrakovo, pomôže ti to mnoho násobne.

myšlenka

Odmeňuj sa
Mne táto metóda veľmi pomáha. Stačí si zobrať obyčajný keksík, či čokoládu, rozdeliť si daný text a po každej prejdenej kapitole, alebo určitého úseku sa s jedným kúskom odmeniť. Ak máš na ten keks/čokoládu chuť, tak ťa to výborne namotivuje.

Paretovo pravidlo
Toto pravidlo tvrdí, že 20% správne vybraných činností prinesie 80% výsledkov. Znamená to, že za menej času sa vieš naučiť viac vecí. Nauč sa podstatu učiva na jeden raz a zvyšok sa buď douč neskôr, alebo sa ho neuč vôbec.

Vypni sociálne siete!
Nerozptyľuj sa zbytočne tým, kto ti práve lajkol fotku, alebo kto ťa označil na fotke. Sociálne siete sú samé o sebe mrhanie času. Neuprednostňuj ich pred učením. Existujú aj rôzne aplikácie, ktoré ti ich zastavia na určitý čas.

podpis

Buď usilovný
Je pravda, že každému ide iný predmet. Nikto nie sme rovnaký, nikto nie sme rovnako usilovný. Aj keď nechápeš matematike. Skús sa jej naučiť chápať. Rovnako je to aj s inými predmetmi. Vyskúšaj im povenovať viac času a uvidíš. Naučíš sa aj to, čo by si si myslel, že sa nikdy nedokážeš nenaučíť.

Prekonaj odpor k učeniu
Toto je veľkým dôvodom, prečo nám učenie nejde. Preto, že sa nechceme naučiť. Nemáme dostatok motivácie. Aby sme si ju zvýšili musíme si urovnať veci v hlave. Je potrebné si položiť dôležité otázky, ako sú napríklad: Prečo sa musím donútiť k učeniu? Čo tým dosiahnem? Ako dané vedomosti budem môcť uplatniť v reálnom živote? Ďalšou dobrou motiváciou je učenie sa s niekým. Vzájomné vysvetľovanie si a dopĺňanie sa vám ukáže, ako ste na tom s látkou.