Kryptomena: Fenomén a budúce platidlo, alebo len alternatíva?

Z hľadiska USA, ale aj EÚ sú kryptomeny ťažko definovateľným pojmom, ktorý zatiaľ nie je pevne uchopiteľný a tým pádom ani nemá stabilnú hodnotu, s ktorou by sa dalo počítať do budúcna, respektíve ako s priamym platidlom s ustáleným kurzom. Aj napriek mnohým víziám sa však kryptomeny prakticky stále držia svojej podstaty- sú „slobodnou menou“, ktorej hodnotu môže tvoriť spoločnosť, nezávislý internetový trh,… a skrátka nejde o platidlo, ktoré by mal oficiálne v rukách štát alebo autority. Tým pádom sú nepriamo definovateľným faktorom ekonomiky.Žena drží mincu, Bitcoin.jpg

  • Už takisto prestávajú byť prekvapením meniace sa informácie, ktoré jeden mesiac vravia o pozitívnom vzraste a hodnoty kryptomien, za pár mesiacov o prudkom páde.

Lenže po desiatich rokoch si situácia predsa len žiada zvýšenú pozornosť. Zatiaľ čo zo začiatku bola táto „mena“ záujmom len pár nadšencov, v súčasnosti sa stáva prakticky fenoménom. To značí čoraz silnejšie uplatnenie kryptomien v dnešnej spoločnosti.Dvaja ľudia analyzujú, Bitcoin, kryptomena.jpg
Druhým faktorom sú elektronické platby, transakcie a skrátka elektronická manipulácia s peniazmi, kedy by vhodnou súčasťou bola práva digitálna mena. Takýto pohľad na vec si začínajú osvojovať tiež autority, respektíve vlády, ktoré by týmto spôsobom mohli praktickejším a modernejším spôsobom regulovať dnešný, nezastaviteľne rastúci trh a dopyt. Samozrejme tieto názory zasa idú v rozpore s prioritnou podstatou, že kryptomena má byť „slobodným platidlom“.
Stále teda ide maximálne o alternatívne peniaze. No nie je tajomstvom, že na takejto forme platby si už začínajú stavať plány niektoré služby alebo podniky, no zatiaľ sú ešte stále v menšine. Predovšetkým čo sa týka krajín EÚ, kde sa s reálnou platbou v kryptomenách stretávame skôr zriedka.
Záujmom ekonomiky je tiež vzájomné obchodovanie s inými štátmi, pričom ani v tomto bode neexistuje z hľadiska stavu týchto „peňazí“ konkrétna dohoda a malo by tak záležať na jednotlivých štátoch a ich vládnych stranách, akým smerom chcú kryptomeny regulovať.