Úloha spadávky pri tlači

Počas tlače hocijakej grafiky, obrázkov, fotografií a iných prvkov sa ponecháva na tlačiacom plátne alebo papieri kúsok voľného priestoru, ktorý sa pri vyrezávaní konkrétnych grafických častí oreže. Táto biela voľná časť pri tlači sa nazýva spadávka https://www.fotkyzababku.sk/spadavka a pre samotných zákazníkov, ktorí si tlač objednali nemá žiadny význam. Slúži skôr pre pracovníkov, ktorí ju využívajú primárne pri tlačení farebnej grafiky, aby vedeli presne určiť hranicu, kde je potrebné obrázok či fotografiu orezať.

veľká tlačiareň

Pokiaľ spadávka na tlačiacom plátne alebo papieri nie je predpripravená, väčšinou to spôsobí to, že fotka nie je vytlačená rovnomerne, môže byť pri orezávaní vyrezaná nakrivo alebo bude odseknuté z niektorej jej strany, prípadne na nej zostanú nežiadúce biele okraje. Z toho dôvodu sa veľkosť spadávky najčastejšie určuje na 3 milimetre a vo výnimočných prípadoch môže ísť až o 5 milimetrov. Tieto milimetre sú vlastne časť z grafiky, predstavujúci malý kúsok zo samotnej vytlačenej fotografie, ktoré sa následne spolu so spadávkou orežú. Takýmto spôsobom nehrozia žiadne krivé či chýbajúce strany alebo biele okraje.

tlačenie grafiky

Spadávka sa nemusí využívať pri každom veľkostnom formáte tlače, avšak väčšinou ju pracovníci tlače používajú pri tlačovinách, ktoré majú nekonvenčné a netypické veľkosti alebo rovnako aj v prípadoch, keď je vytlačená grafika na väčšom papieri a je potrebné ju orezať na tradičnú veľkosť, akou je napríklad papier A4. Táto línia sa na papieri označuje značkami, vďaka ktorým grafik vie presne odhadnúť, kde má byť spadávka odrezaná. Pri spadávke je mimoriadne nevyhnutné, aby bola dobre nastavená a to takým štýlom, že nebude zasahovať príliš do grafiky, čo by spôsobilo odseknutie určitej časti. Spadávka sa nepoužíva iba pri tlačení fotografií, obrazov alebo menšej grafiky, ale tiež aj vtedy, keď klient žiada vytlačiť tlačoviny, ako sú plagáty, letáky, oznamy, vizitky, časopisy, knihy, noviny alebo billboardy, citylighty a iné formy veľkých reklamných plôch.