Kroky založenia s.r.o.

Ak ste sa rozhodli podnikať vo forme obchodnej spoločnosti, ktorou je s.r.o. je potrebné pri jej založení postupovať podľa daných krokov. Pri samotnom začiatku zakladacieho procesu by ste si mali stanoviť oblasť, v ktorej budete podnikať. Taktiež je veľmi dôležité to s kým budete podnikať, a teda výber spoločníkov, ktorých môže byť maximálne 50. V prípade, že neplánujete v s.r.o. mať žiadnych spoločníkov, môžete figurovať ako jednočlenná spoločnosť, kde budete predstavovať jej zakladateľa. Založenie s.r.o. Ezmluva by ďalej mali sprevádzať kroky, ako je zvolenie si obchodného názvu či mena, pričom tu treba nad výberom dobre popremýšľať, aby sa náhodou nezhodovalo s iným obchodným názvom. Pokiaľ by ste náhodou chceli mať rovnaké meno ako iná už zaregistrovaná firma, toto meno by nebolo možné zaregistrovať po druhýkrát.

zakladanie s.r.o.

Po výbere mena by mal nasledovať ďalší závažný krok, ktorým je výber adresy, kde bude firma sídliť. Tu môžete zvoliť vašu vlastnú adresu, prenajatú budovu, kancelárske priestory alebo aj sídlo virtuálne. Ďalej by mal proces zakladania s.r.o. sprevádzať výber konateľov spoločnosti a podpísanie všetkých zakladateľských dokumentov. Týmito dokumentami sú podľa toho či budete vystupovať ako jeden zakladateľ – Zakladateľská listina, alebo ako viacerí spoločníci – Spoločenská zmluva. Oba druhy dokumentov by mali však obsahovať všetky potrebné základné údaje o spoločnosti a zakončené by mali byť notársky overeným podpisom. Počas zakladania od vás budú žiadané aj iné dokumenty, ako je napríklad potvrdenie o výbere Správcu dane alebo v prípade, že ste si ako sídlo zvolili budovu v prenájme, ktorú nevlastníte, tak bude treba doložiť aj súhlas od majiteľa tejto budovy o tom, že jeho majetok sa využije ako sídlo firmy.

zasadacia miestnosť

Vyplnené dokumenty sprevádza ďalší krok a tým je uhradenie základného imania vo výške 5000 eur. Základné imanie je pri viacerých spoločníkoch tvorené ich vkladmi, ktoré by mali byť splatené vo výške 750 eur na jedného spoločníka. K vykonávaniu podnikateľskej činnosti je nevyhnutné mať aj živnostenské oprávnenie, ktoré môžete získať buď osobne, alebo elektronicky. K tomu, aby s.r.o. mohla naozaj vzniknúť je potrebné taktiež aj preveriť to, či zakladateľ nemá nejaké exekúcie, dlhy alebo nedoplatky. Keď je všetko v poriadku môže sa podať návrh na zapísanie s.r.o. do Obchodného registra, spolu s ktorým sa zasielajú aj všetky dôležité zakladacie dokumenty. Tento krok sa vykonáva elektronickým spôsobom a platí sa za neho poplatok v hodnote 150 eur. Po zapísaní spoločnosti do Obchodného registra je vašou povinnosťou ešte zastávka na Daňovom úrade, kde sa zaregistrujete, aby vám mohlo byť určené daňové identifikačné číslo. Posledným finálnym krokom je povinné aktivovanie elektronickej schránky, prostredníctvom ktorej s vami budú dôležité orgány komunikovať.