Všetky typy pracovných pomerov

Pracujte ako a kedy chcete, dokonca môžete mať aj viacero zmlúv naraz, samozrejme, ak to zvládate. Súčasný pracovný trh ponúka viacero možností ako si privyrobiť, takže vybrať si musíte podľa vlastných preferencií. Aké máte možnosti a čo je na trhu k dispozícii čítajte ďalej.

zahradnictví

  • Na neurčitú dobuznamená prácu na vopred neurčený čas jej trvania, teda dohoda neudáva presne ohraničené obdobie, ale kontrakt je aktívny po celý čas, kým sú spokojné obidve strany a kým niektorá z nich zmluvu neukončí.
  • Na dobu určitúuzatvára sa maximálne na dva roky a po tomto termíne je možné pomer predĺžiť, ale maximálne dvakrát za dva roky.
  • Na kratší pracovný časexistujú ojedinelé prípady, ktoré si vyžadujú zmluvu na skrátenie odpracovaných hodín za týždeň, teda nie 40 ako je bežné, ale napríklad o polovicu. Úmerne k tomu dostáva zamestnanec aj menšiu mzdu, respektíve je odmenený len za odpracovaný čas.
  • Delené pracovné miestoako už názov hovorí, o jednu pracovnú pozíciu sa delia viacerí zamestnanci.

šití

  • Telepráca, práca na domaumožňuje vykonávať činnosť doma bez nutnosti dochádzať do kancelárie. Tu nehovoríme o príležitostnej práci, ale aktívnej, na ktorú využíva internet či počítač. Príplatky či nadčasy sa nevyplácajú, lebo časový rozvrh činnosti si navrhuje sám zamestnanec.
  • Mimopracovný pomerak má pracovník dosť času venovať sa popri riadnom zamestnaní ešte inej práci, tak je možná aj táto dohoda.
  • Dohoda o brigádnickej práci študentovbrigádu môžu vykonávať len študenti a mladí ľudia do 26 rokov a limit je stanovený na 20 hodín týždenne.
  • Dohoda o pracovnej činnostidovolených je odpracovať 10 hodín za týždeň a veková hranica nie je obmedzená.
  • Dohoda o vykonaní prácev tomto prípade je udaný limit maximálne 350 odpracovaných hodín v jednom kalendárnom roku.

5/5 - (1 vote)