Finančná náhrada za meškanie lietadla

Málokto vie o tom, že keď je čakanie na letisku už tak prehnane pridlhé, že vám dochádza trpezlivosť, máte právo za to žiadať finančnú náhradu. Je to však veľmi užitočná informácia a to najmä v prípade, že lietate veľmi často, či už kvôli práci a škole teda povinnostiam, či kvôli zábave vo forme dovolenky a oddychu. To, že pridlhé čakanie vám môžu preplatiť, a že v istých situáciách môžete podať žiadosť o preplatenie je určite pozntok, ktorý sa vám môže do budúcnosti zísť.
Ak chcete získať náhradu, musíte spĺňať dve základné podmienky, ktoré sú nasledovné:

ľudia nastupujúci do lietadla.jpg

  1. Čas meškania musí byť 3, alebo viac ako 3 hodiny. V prípade 2 a menej už nemáte na preplatenie nárok. Je preto veľmi dôležité sledovať si čas. Najlepšie urobíte, ak si tabuľky s meškaním letov jednoducho odfotíte, máte tak nevyvrátiteľný dôkaz v prípade, že by ste ho neskôr potrebovali. Samozrejmosťou je potom, ak je váš let zrušený, vtedy sú vaše nároky na preplatenie isté.
  2. Let, ktorý mešká či bol zrušený a ktorý ste mali absolvovať musí aspoň začínať na území Európskej únie. To je podmienka, aby let spadal pod reguláciu EU. Rovnako tak aj spoločnosť v ktorej máte leteckú dopravu zaplatenú musí sídliť na území Európskej únie.

Ak ste splnili dve predchádzajúce najdôležitejšie podmienky, odfotili ste si meškanie, ktoré je viac ako 3 hodiny, váš let bol dokonca zrušený a podnikali, alebo mal iste podniknúť let zo spoločnosti ktorá je situovaná v EU a let sa začínal na území EU, môžete si podať žiadosť o náhradu za meškanie letu.
Prípady, kedy naopak môže byť vaša žiadosť zamietnutá môžu byť nasledovné a jedná sa o situácie tzv. mimoriadnej okolnosti:

airplanes-airport-blur-322819.jpg

  1. Zlé počasie
  2. Prírodná katastrofa
  3. Štrajk tretej strany
  4. Bezpečnostné situácie
  5. Obmedzenie letovej prevádzky

V prípade, že ste sa rozhodli podať žiadosť o kompenzáciu, neváhajte a urobte tak cez firmu ClaimCloud, svojpomocne by ste stratili zbytočne veľa času a peňazí, pričom šance na úspech sú aj tak oveľa menšie.