Technologický pokrok v našich domácnostiach si žiada revíziu, prípadne výmenu elektroinštalácie

Ak by sme porovnali posledné desaťročia, k najviditeľnejším zmenám sa radí technologický pokrok a vzrast počtu elektrických spotrebičov v bežných domácnostiach. Tie rovnako zmodernizovali svoju formu a sú prakticky v pravidelnej prevádzke. Okrem množstva praktických či zábavných výhod to však značí aj zodpovednejší prístup k stavu elektroinštalácie v našich domovoch.
Zmenou nášho postoja k technológii oproti minulým dekádam sa tak v prípade rekonštrukcie alebo kúpy starších priestorov odporúča revízia elektroinštalačného systému alebo následne priamo výmena elektrických rozvodov v byte cena. Cieľom je dosiahnuť stav, ktorý by nielen z hľadiska predpísaných noriem, ale najmä bezpečnosti pri pravidelnom využívaní elektrospotrebičov zodpovedal aktuálnym požiadavkám.Elektrina, blesk, adaptér.png
Pre súčasnosť sa stáva typický model bývania, v ktorom nechýbajú dva televízory, kvalitná hi-fi súprava čimnožstvo menších spotrebičov v kuchyni. Faktorom sú takisto väčšie spotrebiče ako napríklad sporák, bojler, vykurovanie, práčka,… Takmer všetky súčasti máme vo zvyku využívať pravidelne, niekedy dokonca vo vzájomnej prevádzke. A týmto podmienkam samozrejme musí byť prispôsobený model elektroinštalácie.

  • Aj na prvý pohľad relatívne funkčný systém môže predstavovať skrytú hrozbu, ktorá sa skôr alebo neskôr prejaví. Teda nie je dôležitý len funkčný elektroinštalačný systém, ale rovnako tak dostatočne zabezpečený a zodpovedajúci konkrétnejším bezpečnostným normám.

A požiadavky, respektíve stanovené normy sa kvôli spomenutým faktorom menia. Pri staršej a rovnako tak pri novej stavbe alebo rekonštrukcii je projektový plán rozvodov (vrátane tých elektrických) jednou z priorít a základných bodov, ktorým sa venuje pozornosť už vopred.
Obzvlášť je ukážková situácia, v ktorej sa presťahujeme do priestorov staršieho domu alebo bytu. Je veľmi pravdepodobné a vlastne i logické, že v jeho miestnostiach bude aktuálna elektroinštalácia zastaralá.Elektrická zásuvka, ilustrácia.png

  • Je to spôsobené tým, že systém obvodov zavedených pred desiatkami rokov nepočítal s technologickým pokrokom súčasnosti a formou ani množstvom využívaných elektronických prvkov z aktuálneho hľadiska.